Valles vidusskolas absolventi

Lai redzētu informāciju par absolventiem – uzklikšķiniet uz attiecīgā gadskaitļa….

Gads

Izlaidums

Absolventu skaits

Klases audzinātājs

1978.

1

23

Z. Veļķere, I. Iskrova

1979.

2

22

I. Rubiņa, Z. Gasjūne

1980.

3

24

I. Maldone

1981.

4

16

A. Dementjevs

1982.

5

17

I. Maldone, I. Rubiņa, L. Ostapko

1983.

6

16

O. Dmitrijevs

1984.

7

18

A. Sokolovska

1985.

8

17

I. Maldone

1986.

9

14

U. Zilbereizens, A. Puisītis, O. Dmitrijevs

1987.

10

17

I. Maldone, T. Dementjeva, I. Puniņa

1988.

11

14

A. Kruvesis, G. Viegliņa

1989.

12

12

Z. Veļķere

1990.

13

7

A. Zālmane

1991.

14

4

L. Ostapko

1992.

15

6

I. Iskrova

1993.

16

3

A. Sokolovska

1994.

17

10

R. Polāne, G. Briņķe

1995.

18

9

A. Kampa, G. Viegliņa

1996.

19

12

I. Maldone

1997.

20

7

A. Sausiņa

1998.

21

14

Z. Veļķere

1999.

22

12

M. Kruvese, A. Zālmane

2000.

23

15

A. Sokolovska

2001.

24

17

G. Kupčiuna

2002.

25

14

L. Ostapko

2003.

26.

20

G. Viegliņa

2004.

27.

10

A. Sokolovska

2005.

28.

10

G. Briņke

2006.

29.

14

A. Zālmane

2007.

30.

16

I. Zvilna

2008.

31.

4

R. Zvirbule

2009.

32.

11

Z. Veļķere

2010.

33.

8

A. Zālmane

2011.

34.

18

G. Drezova

2012.

35.

11

A. Zālmane

2013.

36.

9

G.Eriņa

2014.

37.

8

G. Briņke

2015.

38.

7

J. Ģeķe

2016.

39.

5

S. Baturoviča

2017.

40.

 9  S. Kreimane